Η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά συνδέσεων οπτικών ινών

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με τα ποσοστά των ευρυζωνικών συνδέσεων που βασίζονται σε οπτικές ίνες ανά χώρα και παρουσίασε τη σχετική κατάταξη.

Η χώρα μας, μαζί με το Βέλγιο, καταλαμβάνει την τελευταία θέση της κατάταξης με ποσοστό 0,2%.

Ο μέσος όρος που προκύπτει από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ, ανέρχεται στο 17,9%. Τις 5 κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σουηδία, η Εσθονία και η Νορβηγία με ποσοστά 72,6%, 69,4%, 46%, 33,1% και 31,1%.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, τόσο η χώρα μας όσο και το Βέλγιο, με το οποίο μοιράζεται την τελευταία θέση, δείχνουν προσπάθειες βελτίωσης, καθώς σε ποσοστά που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα των συνδέσεων με οπτικές ίνες, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό ανάπτυξης 150,3%, ακολουθώντας το Βέλγιο, το οποίο είναι πρώτο στην κατάταξη με ποσοστό 167,12%.

via

Προσθέστε ένα σχόλιο