Πώς λειτουργούν οι SSD;

ssd

Ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή

Ένας βασικός περιορισµός που παρουσιάζουν τα SSD λόγω της λειτουργίας τους, είναι το γεγονός πως, ενώ όταν είναι κενά µπορούν να γράψουν και να διαβάσουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες, η απόδοσή τους µειώνεται αισθητά όταν κάνουν overwrite, όταν πρέπει δηλαδή να αντικαταστήσουν δεδοµένα. Αυτό συµβαίνει διότι τα SSD διαβάζουν και γράφουν δεδοµένα σε επίπεδο σελίδων [από µεµονωµένες γραµµές του πίνακα µνήµης] και υποθέτοντας πως τα τριγύρω κελιά είναι άδεια, µπορούν να διαγράψουν δεδοµένα σε επίπεδο µπλοκ. Αυτό συµβαίνει επειδή για τη διαγραφή δεδοµένων στη NAND flash απαιτούνται υψηλά voltage. Ενώ θεωρητικά µπορεί να γίνει διαγραφή σε επίπεδο σελίδων, η απαιτούµενη ποσότητα του ρεύµατος δηµιουργεί πρόβληµα στα τριγύρω κελιά, κι έτσι η διαγραφή εφαρµόζεται σε επίπεδο µπλοκ, που έχουν µεγαλύτερη έκταση.

Ο µόνος τρόπος για να ανανεώσει ένα SSD µία υπάρχουσα σελίδα, είναι να αντιγράψει τα περιεχόµενα όλου του µπλοκ στη µνήµη, να σβήσει το µπλοκ και να µεταφέρει πίσω τα προηγούµενα δεδοµένα µαζί µε τα νέα. Εάν είναι γεµάτο και δεν υπάρχουν κενές σελίδες, το SSD πρέπει πρώτα να σαρώσει τα µπλοκ και να βρει αυτά που είναι µαρκαρισµένα για διαγραφή, να διαγράψει τα δεδοµένα τους και κατόπιν να γράψει τα νέα. Αυτή είναι η αιτία που τα SSD γίνονται πιο αργά µε το πέρασµα του χρόνου.

ssd

Εάν έχετε ασχοληθεί µε τα SSD, πιθανώς έχετε συναντήσει τον όρο “garbage collection”. Πρόκειται για µία παρασκηνιακή διεργασία που επιτρέπει στο drive να µετριάζει την πτώση της ταχύτητας από τους κύκλους εγγραφής/διαγραφής, εκτελώντας συγκεκριµένες λειτουργίες. Η διαδικασία garbage collection απεικονίζεται στο διάγραµµα 1. Σε αυτό το παράδειγµα, το drive εκµεταλλεύτηκε το πλεονέκτηµα πως µπορεί να γράψει γρήγορα σε κενές σελίδες, εγγράφοντας νέες τιµές στα τέσσερα πρώτα µπλοκ A-D. Επίσης, έγραψε τέσσερα νέα µπλοκ, τα E-H. Τα µπλοκ A-D έχουν µαρκαριστεί πως έχουν παρωχηµένες πληροφορίες. Όσο θα βρίσκεται σε αναµονή, το SSD θα µεταφέρει τις σελίδες που έχουν νέα δεδοµένα σε ένα νέο µπλοκ, θα σβήσει το παλιό µπλοκ και θα το µαρκάρει ως κενό χώρο. Αυτό σηµαίνει πως, την επόµενη φορά που θα χρειαστεί να γράψει κάτι, θα γράψει απευθείας στο κενό µπλοκ Χ και δεν θα χρειαστεί να κάνει εκείνη τη στιγµή όλη τη χρονοβόρα διαδικασία της µεταφοράς και διαγραφής των δεδοµένων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των SSD είναι το TRIM. Όταν διαγράφεται ένα αρχείο από τα Windows σε έναν σκληρό δίσκο, η διαγραφή δεν εκτελείται αµέσως. Αντίθετα, το λειτουργικό ενηµερώνει το drive πως µπορεί να γράψει πάνω από αυτό το αρχείο, αφού έχει µαρκαριστεί για διαγραφή. Γι’ αυτό, άλλωστε, µπορούν να ανακτηθούν δεδοµένα που έχουν διαγραφεί. Σε έναν σκληρό δίσκο, το λειτουργικό δεν χρειάζεται να ασχοληθεί µε το πού βρίσκονται τα δεδοµένα προς διαγραφή ή πού θα γραφτούν τα νέα, στα SSD όµως το στοιχείο αυτό έχει σηµασία!

Η εντολή TRIM επιτρέπει στο λειτουργικό να ενηµερώνει το SSD ότι µπορεί να µην ξαναγράψει δεδοµένα, την επόµενη φορά που θα διαγράψει ένα µπλοκ. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται η ποσότητα των δεδοµένων που [επαν]εγγράφονται στο SSD και παρατείνεται ο χρόνος ζωής του. Οι εγγραφές επιβαρύνουν τις µνήµες NAND πολύ περισσότερο από όσο οι αναγνώσεις –αν και οι σύγχρονες NAND έχουν µεγαλύτερες ανοχές.

Ακριβώς επειδή τα SSD γράφουν ανά σελίδα αλλά σβήνουν ανά µπλοκ, η ποσότητα των δεδοµένων που γράφονται είναι πάντα µεγαλύτερη από την πραγµατική, αυτή δηλαδή των νέων δεδοµένων. Εάν, για παράδειγµα, γίνει µια αλλαγή σε ένα αρχείο µεγέθους 4KB, όλο το µπλοκ που το περιέχει πρέπει να ανανεωθεί, δηλαδή να ξαναγραφτεί. Αναλόγως το πλήθος των σελίδων που περιλαµβάνει ένα µπλοκ και το µέγεθός τους, µπορεί να χρειαστεί να ξαναγραφτούν δεδοµένα µεγέθους 4MB για να ενηµερωθεί [update] ένα αρχείο των 4KB. Η λειτουργία garbage collection µειώνει τον όγκο των αρχείων που επανεγγράφονται όπως και η TRIM, που αναλύσαµε πιο πάνω.

Μία ακόµη σηµαντική τεχνολογία που ενσωµατώνεται στα SSD είναι το wear leveling. Πρόκειται για µία πρακτική που εξασφαλίζει πως όλα τα NAND µπλοκ χρησιµοποιούνται µε την ίδια συχνότητα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται κατά το δυνατό η διάρκεια ζωής του drive, αφού τα µπλοκ της µνήµης φθείρονται οµοιόµορφα. Ταυτόχρονα, οι εξελιγµένοι αλγόριθµοι wear leveling προσπαθούν να µην επιβαρύνουν µε άσκοπες επανεγγραφές τα SSD, στο πλαίσιο της επίτευξης οµοιόµορφης κατανοµής χρήσης των µπλοκ µνήµης.

hdd

Ο ελεγκτής

Όπως είναι εύλογο από τα παραπάνω, ένα SSD απαιτεί πολύ πιο περίπλοκο και εξελιγµένο µηχανισµό ελέγχου απ’ ό,τι ένας σκληρός δίσκος. Οι σκληροί δίσκοι, βέβαια, έχουν διαφορετικές τεχνολογικές προκλήσεις. Η σηµαντικότερη, πιθανώς, είναι η εξισορρόπηση των µαγνητικών κεφαλών ανάµεσα στους δίσκους, σε απόσταση µερικών νανοµέτρων από την επιφάνειά τους, ενώ οι δίσκοι περιστρέφονται από 5.400 έως και 10.000 στροφές ανά λεπτό και, πολύ συχνά, σε περιβάλλον µε κραδασµούς.

Οι ελεγκτές των SSD, όµως, είναι µία κατηγορία από µόνοι τους. Συχνά, διαθέτουν µία ποσότητα µνήµης DDR3, επικουρικά για τη διαχείριση της NAND. Αρκετά drives περιλαµβάνουν µία ενδιάµεση µνήµη SLC cache µε στόχο την αύξηση των επιδόσεων, αφήνοντας τη NAND να ασχολείται αποκλειστικά µε τους κύκλους ανάγνωσης και εγγραφής. Η NAND flash συνδέεται µε τον ελεγκτή µε µια σειρά από παράλληλα κανάλια µνήµης, θυµίζοντας ως διάταξη load balancing συστήµατα αποθήκευσης µεγάλων εγκαταστάσεων. Τα συστήµατα, άλλωστε, που περιγράψαµε παραπάνω θυµίζουν µια µικρογραφία κι έχουν παραλληλισµούς µε ανάλογες διαδικασίες µεγάλων enterprise εγκαταστάσεων.

Ορισµένα drives, επίσης, χρησιµοποιούν αλγορίθµους συµπίεσης δεδοµένων για να µειώσουν τον συνολικό αριθµό των εγγραφών και να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους. Επιπλέον, ο SSD controller διαχειρίζεται διαδικασίες διόρθωσης λαθών [error correction], καθώς και περίπλοκους αλγορίθµους που ελέγχουν σε επίπεδο bit για σφάλµατα.

Σε έναν υψηλά ανταγωνιστικό τοµέα, όπως είναι αναµενόµενο, οι εταιρείες δεν δίνουν πληροφορίες σε βάθος και λεπτοµέρεια, προκειµένου να αναλύσουµε περαιτέρω τις λειτουργίες των ελεγκτών. Η συµπεριφορά και οι επιδόσεις των NAND flash και εν τέλει ενός drive εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από τον controller του, και οι εταιρείες κρατούν καλά κρυµµένα µυστικά ως προς τις τεχνολογίες που ενσωµατώνουν.

Το µέλλον

Οι επιδόσεις έχουν το κόστος τους. Οι τιµές ανά gigabyte έχουν σηµειώσει σηµαντική πτώση τον τελευταίο χρόνο, αλλά οι αυξοµειώσεις δεν αποκλείονται, ανάλογα µε τις τάσεις της αγοράς και το ύψος τής παραγωγής. Άλλωστε, τα SSD έχουν αρχίσει και βρίσκουν ολοένα και συχνότερα ανοιχτές πόρτες –ή racks, αν προτιµάτε– και σε data centers. Σε τεχνολογικό επίπεδο, οι NAND flash των 20 νανόµετρων ενισχύουν τις επιδόσεις και τη δυνατότητα αύξησης της πυκνότητας και της συνολικής χωρητικότητας έναντι των µνηµών των 40 νανόµετρων.

Παρά τις βελτιώσεις που ήρθαν ή έρχονται στο απώτερο µέλλον, αναµένεται πως οι NAND θα αντικατασταθούν. Υποψήφιοι είναι η µαγνητική RAM και η µνήµη αλλαγής φάσης [phase change]. Είναι ακόµα νωρίς όµως, αφού αµφότερες οι τεχνολογίες βρίσκονται στα σπάργανα κι έχουν αρκετό δρόµο να διανύσουν. Μέχρι τουλάχιστον το 2020, η NAND flash θα δίνει ζωή στα SSD και ταχύτητα στα PC µας!

hdd-vs-ssd

via

Tags:

Προσθέστε ένα σχόλιο