ΚΕΠ: Hλεκτρονική έκδοση εγγράφων για να μπει τέλος στις ουρές

ΚΕΠ

Τέλος οι ουρές στα ΚΕΠ, όλα από το σπίτι μας με ένα κλικ. Έτοιμα είναι τα τεχνικά δελτία για τον διαγωνισμό µέσω του οποίου το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναβαθμίζει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), περνώντας στην ψηφιακή εποχή, στην οποία τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται εξ αποστάσεως και µε αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Με την υλοποίηση αυτών των σταδίων, ο θεσμός των ΚΕΠ θα περάσει στο επόμενο επίπεδο λειτουργίας. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πάψουν πλέον να είναι οι διακινητές εγγράφων για λογαριασμό του ∆ηµοσίου. Το σύστημα θα διαθέτει έναν ισχυρό μηχανισμό καταγραφής ενεργειών χρηστών.

Μέσω αυτού του συστήματος, για όλα τα δικαιολογητικά που μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια, ούτε σε ΚΕΠ, ούτε στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ, ούτε σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα. Θα αρκεί όταν υποβάλλει την αίτηση να συναινεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.

Το 2017 τα ΚΕΠ διεκπεραίωσαν συνολικά 8.519.381 υποθέσεις. Για την ολοκλήρωσή τους χρειάστηκε η φυσική παρουσία του πολίτη είτε στην αρχική αίτηση είτε και ενδιαμέσως εάν απαιτούνταν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Στους έξι βασικούς στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

 • Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των ΚΕΠ τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες/επιχειρήσεις, µε την εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων.
 • Η εισαγωγή διαδικασιών ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων.
 • Η αναβάθμιση των υποδομών µέσω της μεταφοράς τους στο G-Cloud, µε παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους ως αυτόνομου πληροφοριακού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ενιαίο περιβάλλον εργασίας σε όλα τα ΚΕΠ.
 • Ο διαχωρισμός του eKEP από την Πύλη ΕΡΜΗΣ στην οποία στηρίζεται σήμερα η λειτουργία των ΚΕΠ και η εξασφάλιση έτσι της βιωσιμότητάς του.
 • Η παροχή εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
 • Τα πιστοποιητικά που ζητούν οι πολίτες θα εκδίδονται εξ αποστάσεως και µε αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Οι 3.500 υπάλληλοι των ΚΕΠ χρησιμοποιούν το ΚΕΠ-BO (Back Office) που βρίσκεται στις υποδομές της Πύλης ΕΡΜΗΣ, για την εισαγωγή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των υποθέσεων. Η διεκπεραίωση για έναν μικρό αριθμό από πιστοποιημένες διαδικασίες είναι ηλεκτρονική, δηλαδή µέσω διαλειτουργικότητας της Πύλης ΕΡΜΗΣ και του Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα που εκδίδει το έγγραφο (π.χ. έναν δήμο).

Έτσι, ο αιτών παραλαμβάνει το έγγραφο που ζήτησε επιτόπου χωρίς σημαντικές απαιτήσεις από πλευράς δικαιολογητικών (π.χ. αρκεί ταυτότητα, απόδειξη ΔΕΗ κ.λ.π.).

Τα υποέργα στον δρόμο της πλήρους ψηφιοποίησης των ΚΕΠ, όπως περιγράφονται στα τεχνικά δελτία, είναι:

 1. Νέο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακό ΚΕΠ (eKEP)
 2. Εικονικό γραφείο υπαλλήλου ΚΕΠ – Διαμόρφωση κεντρικής υποδομής (Application & Desktop Virtualization)
 3. Εξοπλισμός υπαλλήλου ΚΕΠ (Thin Based Computing)
 4. Υπηρεσίες αποτύπωσης και ανανέωσης/ διαγραφής διαδικασιών ΚΕΠ
 5. Προμήθεια Εγκεκριμένων Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (Ε∆∆Υ). Για τις πρώτες δράσεις του έργου ο προϋπολογισμός είναι 2,4 εκατ. ευρώ, µέσω ΕΣΠΑ.

via

Προσθέστε ένα σχόλιο