Νέες χαμηλότερες τιμές για διεθνείς κλήσεις και αποστολή SMS εντός ΕΕ

roaming-eu

Από σήμερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες και των 28 χωρών, θα μπορούν να καλούν από τη χώρα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ (κινητό ή σταθερό) με ανώτατο όριο χρέωσης τα 0,19 ευρώ ανά λεπτό κλήσης και τα 0,06 ευρώ ανά SMS.

Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ ο οποίος στη χώρα μας είναι 24% έξω στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 17 έως 27%.

Η αλλαγή αυτή στις χρεώσεις των διεθνών κλήσεων αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της “Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς”, και αποτελεί συνέχεια της κατάργησης των τελών περιαγωγής που είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2017. Κοινός σκοπός και των δύο ενεργειών είναι να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες τιμολογιακές αποκλίσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα μεταξύ των κρατών μελών ειδικά σε σύγκριση με τα τιμολόγια που ισχύουν για τις κλήσεις εντός της χώρας. Κατά μέσο όρο, το κόστος μιας κλήσης μέσα στην ΕΕ ήταν τρεις φορές υψηλότερο από τη συνήθη τιμή μιας εγχώριας κλήσης και η συνήθης τιμή για την αποστολή μηνύματος SMS σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν πάνω από δύο φορές υψηλότερη σε σχέση με την τιμή για την εγχώρια αποστολή μηνύματος.

Για την καλύτερη κατανόηση των αλλαγών, ένα από τα παραδείγματα που δίνει η ΕΕ είναι το εξής:
Η Μαρία ζει στην Ιταλία και η κόρη της εργάζεται στο Βέλγιο. Συνήθως καλεί την κόρη της στο τηλέφωνο για περίπου δύο ώρες τον μήνα. Η κλήση από δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και με εθνικό ιταλικό πρόγραμμα σύνδεσης θα κόστιζε 0,89 ευρώ ανά λεπτό κλήσης, πράγμα που σημαίνει ότι η Μαρία θα δαπανούσε κάθε μήνα περίπου 105 ευρώ για να τηλεφωνεί στην κόρη της. Με τους νέους κανόνες, θα καταβάλλει κατ’ ανώτατο όριο 0,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά λεπτό κλήσης, συνεπώς κατ’ ανώτατο όριο 27 ευρώ για την ίδια διάρκεια κλήσεων. Το ποσό αυτό είναι τέσσερις φορές μικρότερο από το προηγούμενο, και συνεπάγεται συνολική εξοικονόμηση 78 ευρώ κάθε μήνα.

Η ενεργοποίηση των νέων χρεώσεων γίνεται αυτόματα από σήμερα χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από τους καταναλωτές, ενώ αυτές αφορούν μόνο ιδιώτες και όχι εταιρικούς πελάτες οι οποίοι αποκλείονται από τη νέα τιμολογιακή ρύθμιση.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί -όπως ισχύει στην περίπτωση του roaming-, και κάποιος θα μπορεί να καλεί όσες φορές θέλει κάποιον φίλο του σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όσες φορές θέλει, και στέλνοντας όσα SMS επιθυμεί με τις νέες χρεώσεις.

via